diensten

Bent u tevreden met uw tekst en kunnen uw lezers er kennis van gaan nemen? Denkt u dan wel aan de finale correctieronde! Die moet voorkomen dat uw geesteskind minder serieus genomen wordt dan u beoogt. En dat is onherroepelijk het geval als uw lezers op taal- of stijlfouten stuiten.
Teksttalent Veluwe controleert uw teksten grondig en levert die af in perfect Nederlands.

De essentie van uw boodschap is vastgelegd, maar u heeft het gevoel dat er meer moet gebeuren om deze goed bij uw lezers te laten "landen". Denk daarbij o.a. aan het hanteren van een consequente stijl, correcte zinsbouw en een levendig taalgebruik.
Teksttalent Veluwe zorgt ervoor dat met een redactieronde uw teksten tot een consistent geheel worden samengevoegd, en dat het lezen ervan ervaren kan worden als een ontspannen bezigheid.

U heeft de boodschap die u wilt overbrengen voldoende doordacht, maar nu zoekt u nog iemand die er vaste vorm aan gaat geven. Of u heeft al een tekst liggen, maar de inhoud is duidelijk achterhaald, en ook de stijl is niet helemaal meer wat u zich er van voorstelde.
Teksttalent Veluwe schrijft of herschrijft uw tekst kundig, zodat inhoud en presentatie een helder geheel vormen, waarmee u voor de dag kunt komen.